Schoolreglement &
infobrochure

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school. De infobrochure geeft uitleg over het reilen en zeilen in onze scholen en de praktische afspraken.